Bygdegillet

Skattlösbergs bygdegille bildades i Skattlösbergs kyrksal den 14 november 1943, för att bevara Dan Anderssons föräldrahem vid Luossa åt eftervärlden men har dessutom utvidgat detta till att omfatta hela den unika miljö och finnbebyggelse som finns i och omkring Skattlösberg.

Idag driver och underhåller bygdegillet Luossastugan med egna medel. I stugan finns sommartid olika guider som varje dag framför ett visprogram om Dan Anderssons liv och diktning (läs mer om detta under aktiviteter).

Skattlösbergs bygdegille sköter också om Finngammelgården med dess många bygnader och sedan 2011 har man dessutom en gammal lanthandel som i dagsläget tyvärr inte är klar visas för allmänheten.

 

Styrelse

Ordförande:
Yngve Thorné
yngvethorne@gmail.com
070-625 96 06

Sekreterare, presskontakt, sociala medier-ansvarig:
Ulrika Korkala
ukorkala@gmail.com
079-339 11 28

Kassör:
Christina Johansson

Ledamöter:
Ulla Andersson, Ingrid Sundell, Tina Blixt