Finngammelgården

Marken där Finngammelgården ligger skänktes till kyrkan av Patron Roth. Denne tyckte att invånarna i Finnmarken gick i kyrkan för sällan och därför skänkte han marken till kyrkan i Grangärde för att det skulle byggas ett kapell på högsta punken i Skattlösberg, Finnpers backe. Nu blev det inget kapellbygge av utan marken kom att arrenderas från kyrkan av Skattlösbergs bygdegille, som bildats 1943. År 2004 köpte länsstyrelsen marken av Grangärde kyrka. Skattlösbergs bygdegille tog som sin uppgift att bevara den gamla finnmarkskulturen och den typiska bebyggelsen.

På finngammelgården finns föremål som belyser jakt, fiske, jordbruk, boskapsskötsel, hem och hushåll. Samtliga bygnader har ursprungligen funnits i trakten av Skattlösberg.

Den första byggnaden som flyttades till det område som senare skulle bli Finngammelgården var svenskstugan. Petter Karlsson från Tattarfallet flyttade stugan från Lönnmossfallet och skänkte den till Skattlösbergs by 1928. Svenskstugan visar hur de finska invandrarna övergav sin östeuropeiska byggnadskultur och bytte skjutluckor mot fönster samt övergav den värmegivande rökugnen mot den murade rökgången och järnspisen. Stugan användes på Finngammelgården till olika möten, som samlingsplats för byns ungdomar och till dans.

Samtidigt som svenskstugan flyttades också stolpboden till sin nuvarande plats. Boden hade tidigare funnits vid Lönnmossfallet och har använts till att förvara mat och/eller kläder i.

Idag finns sju bygnader på platsen. Bland annat det hus som innehåller Otto Blixts samlingar från folket i Finnmarken.