Föredrag

I samarbete med Skattlösbergs bygdegille.

Missa inte ett tillfälle att uppleva ett mycket fint och intressant föredrag om Dan Anderssons far Adolf!
Lars Rundqvist visar och berättar.

Folkskollärare, far till författaren Dan Andersson, Finnmarkens apostel och vägrödjare, och framförallt människa i en tid då tiggare och vägmän och underbara ting samlades i lägereldars sken.

“Aldrig har något av syskonen varit på luffen. Bröd fattades aldrig i deras hem. Mjölk, bröd, smör, sill och potatis fanns alltid. Och ingen luffare gick ut från Skattlösbergs skolhus utan att ha fått en smörgås.”

En berättelse om stor och väldig kärlek, umbäranden, förhoppningar, mod och rädsla. Och enorm gudstro.

Lars Rundkvist, som funnits mellan östra och västra Silverbergen och Bergslagens finnmarker och som sökt sig fram i skogsfinnars spår i snart trettio år, erbjuder ett föredrag på ungefär 60 minuter.

Boka föredraget till små eller stora grupper: föreningar, församlingar, andra grupper.

Kontakt via 073-352 68 46. Mail: silvberg56@gmail.com